Kluizen

Inkoop, verkoop en restauratie

Sleutels, sloten en kluizen

Het is onze passie..

Wat 30 jaar geleden begon als een hobby – het zoeken en verzamelen van oude sleutels, sloten en kluizen – is uiteindelijk uitgegroeid tot een professionele onderneming waarin de passie voor het zoeken en restaureren van dit prachtige antiek nog steeds een belangrijke rol speelt.

Inmiddels omvat de collectie vele antieke kluizen in diverse maten en modellen die in heel Europa werden gezocht en gevonden: van vroege pronkstukken uit de Napoleontische tijd van museale kwaliteit tot topstukken uit het einde van de 19e eeuw. Stuk voor stuk waardevolle unieke objecten die historisch vakmanschap tentoonspreiden. Velen van hen zijn gedateerd en gesigneerd door een meestervakman. Alle meesterwerken hebben indrukwekkende slot- en grendelmechanismen. De decors zijn vaak vuurverguld en gemaakt door een kunstenaar in opdracht van de meesterslotenmaker.

Fans van deze historische getuigen, afkomstig uit verschillende landen, hebben hier gevonden wat ze zochten. Dus houdt u ook van mooi en waardevol antiek, bekijk dan de foto’s of maak een afspraak om dit alles persoonlijk te bewonderen.

Kluizen worden op aanvraag gerestaureerd of zijn in ongerestaureerde staat beschikbaar.

It is our passion ...

What began 30 years ago as a hobby – searching and collecting old keys, locks and safes – has eventually grown into a professional enterprise in which the passion for searching and restoring these beautiful antiques still plays an important role.
Meanwhile, the collection includes many antique safes in various sizes and models searched and found throughout Europe: from early showpieces from the Napoleonic era of museum quality to masterpieces from the late 19th century. Each of them valuable unique objects that exhibit historical craftsmanship. Many of them are dated and signed by a master craftsman. All masterpieces have impressive lock and latch mechanisms. The settings are often ormolu and created by an artist commissioned by the master locksmith.

Fans of these historical witnesses, coming from different countries, have found what they were looking for here. So if you also love beautiful and valuable antiques, check out the photos or make an appointment to admire it all in person. Vaults are restored upon request or are available in unrestored condition.

Es ist unsere Leidenschaft...

Was vor 30 Jahren als Hobby begann – das Suchen und Sammeln von alten Schlüsseln, Schlössern und Tresoren – hat sich schließlich zu einem professionellen Unternehmen entwickelt, in dem die Leidenschaft für die Suche und Restaurierung dieser schönen Antiquitäten immer noch eine wichtige Rolle spielt.
Mittlerweile umfasst die Sammlung viele antike Tresore in verschiedenen Größen und Modellen, die in ganz Europa gesucht und gefunden wurden: von frühen Prunkstücken aus der Napoleonischen Zeit in Museumsqualität bis hin zu Meisterwerken aus dem späten 19. Jahrhundert. Jeder von ihnen ist ein wertvolles Einzelstück, das historische Handwerkskunst zeigt. Viele von ihnen sind datiert und von einem Handwerksmeister signiert. Alle Meisterwerke haben beeindruckende Schloss- und Riegelmechanismen. Die Garnituren sind oft aus Ormolu und wurden von einem Künstler im Auftrag des Schlossermeisters geschaffen.
Liebhaber dieser historischen Zeitzeugen, die aus verschiedenen Ländern kommen, sind hier fündig geworden. Wenn Sie also auch schöne und wertvolle Antiquitäten lieben, sehen Sie sich die Fotos an oder vereinbaren Sie einen Termin, um alles persönlich zu bewundern. Die Tresore werden auf Anfrage restauriert oder sind in unrestauriertem Zustand erhältlich.

Heeft u vragen?

Vul het formulier in en we nemen contact met u op.